พระคาถาโมรปริต

พระคาถาโมรปริต / พระคาถายูงทอง

ยอดพระคาถายูงทองกันภยันอันตรายทั้งปวง ในยามบ้านเมืองวิกฤตพระคาถาพระปริตนับเป็นสิ่งที่มีอานุภาพในการคุ้มครองชีวิตทรัพย์สิน ปัดเป่าสิ่งร้ายๆให้มลายสิ้นไป พระคาถาโมรปริต นับเป็นพระปริตที่ทรงพุทธานุภาพอย่างสูงสุด ยามที่มีโรคร้าย โรคระบาดเช่นนี้ท่านทั้งหลายพึงทำความรู้จัก โมรปริตหรือพระคาถายูงทอง ซึ่งขึ้นต้นว่า “อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชาหะริสสะวัณโณ” ยามเมื่อครั้งมีสงครามโลกครั้งที่ ๒ พระสยามเทวาธิราชลงมาขอพรจากพ่อแม่ครูอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ท่านพิจารณาครู่หนึ่งก็กล่าวบทท้ายของโมรปริตว่า นะโมวิมุตตานัง นะโมวิมุตติยา ขอนอบน้อมแด่พระวิมุตติธรรม ขอนอบน้อมแด่พระผู้ถึงวิมุตติธรรมนั้นแล้ว เกิดเป็นยอดคาถาแคล้วคลาดกันภัยในหมู่สายกรรมฐานแต่นั้นมาจนบัดนี้ หากว่าไม่สะดวกท่องทั้งบทก็พึงท่องเฉพาะหัวใจคาถาดังที่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านประทานไว้ให้เถิด จะสามารถคุ้มครองป้องกันตัวจากภัยทั้งหลายจากโรคระบาดทั้งปวงได้แลเ เครดิต https://www.facebook.com/photo?fbid=1854457831369862&set=a.104278566387806