admin

กรรม…โยมถาม หลวงพ่อตอบ…วัดป่าธรรมอุุทยาน

โยมถาม:ผิดไหมที่ไม่เชื่อเรื่องกรรม ?จะบอกว่าไม่เชื่อก็คงไม่ใช่ จะบอกว่าเชื่อก็ไม่ใช่ แต่ความไม่เชื่อมันเยอะกว่านรก สวรรค์ ชาตินี้ชาติหน้าก็เหมือนกันแต่ก็ไม่วายเป็นกังวลว่า เพราะเหตุนี้หรือเปล่า ทำให้ทั้งการนั่งสมาธิ ทั้งการดูจิตของผมมันไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรหลวงพ่อตอบ:ถูกต้องที่สุด สิ่งที่กังวลพวกนี้แหละ…ทำให้จิตไม่เป็นสมาธิ เพราะความกังวลตรงนี้มันไปปิดกั้นเอาไว้หมดถ้าอยากจะรู้เรื่องกรรม เราต้องเข้าใจถึงเรื่องบุญเรื่องกรรมถ้าเราอยากจะเข้าใจจริง ๆ เราต้องเจริญสติเข้าไปแยกรูปแยกนาม เราก็จะเข้าใจเรื่องกรรม…วิบากกรรม… ขันธมาร… นั่น..เป็นตัวกรรมที่มาปรุงแต่งจิตของเราให้วนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตลอดเวลาเราต้องแยกรูปแยกนามให้ได้เสียก่อน ถึงจะเข้าใจเรื่องกรรมได้ดีถ้าเรายังไม่เชื่อ อันนี้ก็เป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลในหลักของพุทธศาสนานั้น ท่านให้ละทิฐิ ละมานะ ละความคิดเห็นเก่า ๆ ของเราออกให้มันหมด แล้วเจริญตามรอยที่พระพุทธองค์ได้ชี้แนะแนวทางเอาไว้ ให้รู้ด้วย เห็นด้วย เข้าถึงด้วย แล้วค่อยเชื่อตราบใดที่เรายังเดินไม่ถึงตรงนี้ เราอย่าเอาทิฐิมานะของเราผุดขึ้นมาโต้แย้ง ให้เราพยายามดับ พยายามควบคุม แล้วเดินตามทางที่พระพุทธองค์ท่านชี้แนะไว้ก่อนถ้าเราเข้าถึงตรงนั้นแล้ว ความไม่เชื่อของเราก็จะหายไปเอง ความเชื่ออย่างบริสุทธิ์ใจก็จะตามมา แล้วตามทำความเข้าใจจนถึงจุดหมายปลายทางได้ต้องพยายามกลับใจใหม่นะโยมถาม:ถ้าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม แล้วชาติแรกของเราเป็นยังไงหลวงพ่อตอบ:เอาชาติปัจจุบันให้ได้เสียก่อนเถอะ อย่าไปสาวถึงที่ไปที่มาตรงนั้นเลยขนาดสติอยู่ปัจจุบัน รู้ตัวอยู่ปัจจุบัน เรายังทำไม่ได้ต่อเนื่องกันเลย ยังจะไปเอาภพก่อนๆ ชาติก่อนๆ ไร้สาระ ไร้ประโยชน์ เอาอยู่ปัจจุบันให้ได้ ทำจิตของเราให้สะอาด ให้บริสุทธิ์ อยู่ปัจจุบัน เราก็จะมองเห็นทางอยากจะรู้ปัจจุบันของเรา เราก็มองอดีตของเราว่าสร้างมาอย่างไร ปัจจุบันของเราได้รับความสุขอย่างไรถ้าเราอยากจะรู้อนาคต เราก็ต้องดูเราอยู่ปัจจุบันนี้แหละ..ว่าเราได้สร้างคุณงามความดีจิตของเราสะอาดบริสุทธิ์อยู่ปัจจุบัน อนาคตก็จะออกมาดีเอง

LP Khaow

ก้าวผ่านทุกข์ ด้วย 7 คำสอนหลวงปู่ขาว อนาลโย

“ก้าวผ่านทุกข์ ด้วย 7 คำสอนหลวงปู่ขาว อนาลโย” หลวงปู่ขาว อนาลโย แห่งวัดถ้ำกลองเพล จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นพระภิกษุ คณะธรรมยุตินิกาย ที่ได้รับความเคารพนับถือจากพุทธศาสนิกชนในฐานะพระนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน สายของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต แม้ท่านจะละสังขารไปกว่า 30 ปีแล้ว หากแต่ คำสอนหลวงปู่ขาว ยังคงอยู่ในความทรงจำ สร้างศรัทธาในหมู่ชาวพุทธรุ่นแล้วรุ่นเล่าและเป็นความจริงอยู่อย่างไม่เสื่อมคลาย 1. ถ้าต้องการความเจริญก้าวหน้า อย่าอิจฉาคนอื่น 2. อุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ประการหนึ่ง ที่ช่วยผลักดันคนธรรมดาให้เป็นมหาบุรุษได้ 3. จงยินดีในวิเวก จงยินดีในความเพียร จงยินดีละกิเลส ชื่อว่าได้ปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทา 4. ถ้าเราเว้นทำบาป ก็จะไม่มีความเดือดร้อน ใครจะว่าอย่างก็ตาม เราไม่ว่าเขา เขาติฉินนินทา เขาก็ว่าใส่ตัวเขาเอง ปากของเขาก็อยู่ที่เขา หูของเขาก็อยู่ที่เขา 5. บางคนทำบุญทำทานกันใหญ่โตมโหฬาร แต่เสียเพราะความโกรธ ความมีโทสะ ความโกรธไหม้กุศลผลบุญจนหมดสิ้น เมื่อหมดบุญหมดกุศล บาปก็พลอยทวีคูณขึ้น ผลทานก็หนี ผลศีลก็ไม่มี ผลภาวนาก็หนีเข้าป่าไปหมด 6. สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมดีกรรมชั่วที่ตนทำไว้ คนดีถึงจะทำตัวเป็นใบ้ใครก็รู้ ถึงจะหลบหลีกปลีกตัวอยู่ถ้ำ …

ก้าวผ่านทุกข์ ด้วย 7 คำสอนหลวงปู่ขาว อนาลโย Read More »

ไต่สือเอี้ย

วันสารทจีน เปิดนรก ปล่อยสัมภเวสี วันดี ๆ ที่ควรอุทิศบุญกุศล

วันสารทจีน “เทศกาลกลางเดือน 7 /ชีเยว่ป้าน” โดย Voranai Pongsachalakorn(EJeab Academy) “วันสารทจีน” เปิดนรก ปล่อยสัมภเวสี วันดี ๆ ที่ควรอุทิศบุญกุศล เชื่อกันว่าใน “วันสารทจีน/จงหยวนเจี๋ย/กงเจี๋ย/หยีวหลานเผินเจี๋ย” (เทศกาลเซ่นไหว้ผีและวิญญาณ) หรือ “เทศกาลกลางเดือน 7 /ชีเยว่ป้าน” ตามประเพณีจีน เป็นช่วงเวลาที่ “พระยมบาล/เซ็งฮีไต๋ตี๋/เงี่ยมล้อเทียนจือ/เงี่ยมหล่ออ้วง /閻羅王” เปิดประตูนรก ตรวจดูบัญชีวิญญาณคนตายในรอบปี เพื่อส่งแต่วิญญาณไปรับบุญ กรรมตามที่ได้เคยประพฤติ ในช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่ ถ้ากระทำดีก็ขึ้นไปสรวงสวรรค์ และก่อกรรมชั่วร้ายก็จะได้ส่งลงสู่ขุมนรก ในระหว่างนี้การตรวจสอบบัญชี เหล่าดวงวิญญาณญาติมิตรทั้งหลายที่ได้ล่วงลับไปแล้ว จะได้โอกาสกลับขึ้นมาบนโลกมนุษย์ เพื่อเยี่ยมครอบครัวและรับส่วนบุญส่วนกุศล รวมทั้งวิญญาณเร่รอนสัมภเวสีผีไร้ญาติ “ไป๊ฮ๊อเฮียตี๋”ก็จะได้ขึ้นมาเพื่อรับกุศลผลบุญนี้ในคราวเดียวกัน โดยมีเหล่ายมทูตผู้ช่วย/ยมทูตดำขาว/ไต่สือเอี้ย (大士爺) ขึ้นมาคอยควบคุมมิให้เหล่าสัมภเวสีผีไร้ญาติได้เข้าไปล่วงเกินมนุษย์ครับ ชาวจีนจะเรียกช่วงเวลาเปิดประตูนรกนี้ว่า “เทศกาลผี (鬼節)” มีเวลาประมาณ 1 เดือน เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนก่อนถึงวันไหว้สารทจีนไปจนถึงช่วง “วันปิดประตูนรก” (關鬼門) ซึ่งในวันนั้นตรงกับวันสมภพของ “พระกษิติครรภะโพธิสัตว์/ตี่จั่งอ๊วงผ่อ /Kṣitigarbha Bodhisatava” พระมหาโพธิสัตว์ผู้เป็นเจ้าแห่งนรก/ผู้คุ้มครองปัฐพี ที่ฝ่ายมหายานเชื่อว่า …

วันสารทจีน เปิดนรก ปล่อยสัมภเวสี วันดี ๆ ที่ควรอุทิศบุญกุศล Read More »

วัดท่าพระเจริญพรต

คู่บ้านคู่เมืองนครสวรรค์ 01

      พระพุทธรูปเก่าแก่ภายในวัดท่าพระเจริญพรต จ.นครสวรรค์ สถานที่ตั้งทัพเก่าของพระนเรศวรมหาราช เครดิต: https://www.facebook.com/photo?fbid=353076751507985&set=a.226401880842140

พระคาถาโมรปริต

พระคาถาโมรปริต / พระคาถายูงทอง

ยอดพระคาถายูงทองกันภยันอันตรายทั้งปวง ในยามบ้านเมืองวิกฤตพระคาถาพระปริตนับเป็นสิ่งที่มีอานุภาพในการคุ้มครองชีวิตทรัพย์สิน ปัดเป่าสิ่งร้ายๆให้มลายสิ้นไป พระคาถาโมรปริต นับเป็นพระปริตที่ทรงพุทธานุภาพอย่างสูงสุด ยามที่มีโรคร้าย โรคระบาดเช่นนี้ท่านทั้งหลายพึงทำความรู้จัก โมรปริตหรือพระคาถายูงทอง ซึ่งขึ้นต้นว่า “อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชาหะริสสะวัณโณ” ยามเมื่อครั้งมีสงครามโลกครั้งที่ ๒ พระสยามเทวาธิราชลงมาขอพรจากพ่อแม่ครูอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ท่านพิจารณาครู่หนึ่งก็กล่าวบทท้ายของโมรปริตว่า นะโมวิมุตตานัง นะโมวิมุตติยา ขอนอบน้อมแด่พระวิมุตติธรรม ขอนอบน้อมแด่พระผู้ถึงวิมุตติธรรมนั้นแล้ว เกิดเป็นยอดคาถาแคล้วคลาดกันภัยในหมู่สายกรรมฐานแต่นั้นมาจนบัดนี้ หากว่าไม่สะดวกท่องทั้งบทก็พึงท่องเฉพาะหัวใจคาถาดังที่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านประทานไว้ให้เถิด จะสามารถคุ้มครองป้องกันตัวจากภัยทั้งหลายจากโรคระบาดทั้งปวงได้แลเ เครดิต https://www.facebook.com/photo?fbid=1854457831369862&set=a.104278566387806