Month: August 2021

LP Khaow

ก้าวผ่านทุกข์ ด้วย 7 คำสอนหลวงปู่ขาว อนาลโย

“ก้าวผ่านทุกข์ ด้วย 7 คำสอนหลวงปู่ขาว อนาลโย” หลวงปู่ขาว อนาลโย แห่งวัดถ้ำกลองเพล จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นพระภิกษุ คณะธรรมยุตินิกาย ที่ได้รับความเคารพนับถือจากพุทธศาสนิกชนในฐานะพระนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน สายของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต แม้ท่านจะละสังขารไปกว่า 30 ปีแล้ว หากแต่ คำสอนหลวงปู่ขาว ยังคงอยู่ในความทรงจำ สร้างศรัทธาในหมู่ชาวพุทธรุ่นแล้วรุ่นเล่าและเป็นความจริงอยู่อย่างไม่เสื่อมคลาย 1. ถ้าต้องการความเจริญก้าวหน้า อย่าอิจฉาคนอื่น 2. อุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ประการหนึ่ง ที่ช่วยผลักดันคนธรรมดาให้เป็นมหาบุรุษได้ 3. จงยินดีในวิเวก จงยินดีในความเพียร จงยินดีละกิเลส ชื่อว่าได้ปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทา 4. ถ้าเราเว้นทำบาป ก็จะไม่มีความเดือดร้อน ใครจะว่าอย่างก็ตาม เราไม่ว่าเขา เขาติฉินนินทา เขาก็ว่าใส่ตัวเขาเอง ปากของเขาก็อยู่ที่เขา หูของเขาก็อยู่ที่เขา 5. บางคนทำบุญทำทานกันใหญ่โตมโหฬาร แต่เสียเพราะความโกรธ ความมีโทสะ ความโกรธไหม้กุศลผลบุญจนหมดสิ้น เมื่อหมดบุญหมดกุศล บาปก็พลอยทวีคูณขึ้น ผลทานก็หนี ผลศีลก็ไม่มี ผลภาวนาก็หนีเข้าป่าไปหมด 6. สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมดีกรรมชั่วที่ตนทำไว้ คนดีถึงจะทำตัวเป็นใบ้ใครก็รู้ ถึงจะหลบหลีกปลีกตัวอยู่ถ้ำ …

ก้าวผ่านทุกข์ ด้วย 7 คำสอนหลวงปู่ขาว อนาลโย Read More »

ไต่สือเอี้ย

วันสารทจีน เปิดนรก ปล่อยสัมภเวสี วันดี ๆ ที่ควรอุทิศบุญกุศล

วันสารทจีน “เทศกาลกลางเดือน 7 /ชีเยว่ป้าน” โดย Voranai Pongsachalakorn(EJeab Academy) “วันสารทจีน” เปิดนรก ปล่อยสัมภเวสี วันดี ๆ ที่ควรอุทิศบุญกุศล เชื่อกันว่าใน “วันสารทจีน/จงหยวนเจี๋ย/กงเจี๋ย/หยีวหลานเผินเจี๋ย” (เทศกาลเซ่นไหว้ผีและวิญญาณ) หรือ “เทศกาลกลางเดือน 7 /ชีเยว่ป้าน” ตามประเพณีจีน เป็นช่วงเวลาที่ “พระยมบาล/เซ็งฮีไต๋ตี๋/เงี่ยมล้อเทียนจือ/เงี่ยมหล่ออ้วง /閻羅王” เปิดประตูนรก ตรวจดูบัญชีวิญญาณคนตายในรอบปี เพื่อส่งแต่วิญญาณไปรับบุญ กรรมตามที่ได้เคยประพฤติ ในช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่ ถ้ากระทำดีก็ขึ้นไปสรวงสวรรค์ และก่อกรรมชั่วร้ายก็จะได้ส่งลงสู่ขุมนรก ในระหว่างนี้การตรวจสอบบัญชี เหล่าดวงวิญญาณญาติมิตรทั้งหลายที่ได้ล่วงลับไปแล้ว จะได้โอกาสกลับขึ้นมาบนโลกมนุษย์ เพื่อเยี่ยมครอบครัวและรับส่วนบุญส่วนกุศล รวมทั้งวิญญาณเร่รอนสัมภเวสีผีไร้ญาติ “ไป๊ฮ๊อเฮียตี๋”ก็จะได้ขึ้นมาเพื่อรับกุศลผลบุญนี้ในคราวเดียวกัน โดยมีเหล่ายมทูตผู้ช่วย/ยมทูตดำขาว/ไต่สือเอี้ย (大士爺) ขึ้นมาคอยควบคุมมิให้เหล่าสัมภเวสีผีไร้ญาติได้เข้าไปล่วงเกินมนุษย์ครับ ชาวจีนจะเรียกช่วงเวลาเปิดประตูนรกนี้ว่า “เทศกาลผี (鬼節)” มีเวลาประมาณ 1 เดือน เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนก่อนถึงวันไหว้สารทจีนไปจนถึงช่วง “วันปิดประตูนรก” (關鬼門) ซึ่งในวันนั้นตรงกับวันสมภพของ “พระกษิติครรภะโพธิสัตว์/ตี่จั่งอ๊วงผ่อ /Kṣitigarbha Bodhisatava” พระมหาโพธิสัตว์ผู้เป็นเจ้าแห่งนรก/ผู้คุ้มครองปัฐพี ที่ฝ่ายมหายานเชื่อว่า …

วันสารทจีน เปิดนรก ปล่อยสัมภเวสี วันดี ๆ ที่ควรอุทิศบุญกุศล Read More »