วัดท่าพระเจริญพรต

คู่บ้านคู่เมืองนครสวรรค์ 01

วัดท่าพระเจริญพรต

 

 

 

พระพุทธรูปเก่าแก่ภายในวัดท่าพระเจริญพรต จ.นครสวรรค์ สถานที่ตั้งทัพเก่าของพระนเรศวรมหาราช

เครดิต: https://www.facebook.com/photo?fbid=353076751507985&set=a.226401880842140

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *